Implantologija

Koristimo premium implantate japanske tvrtke GC za čiju ugradnju smo educirani jer pacijentu želimo ugraditi kvalitetan, siguran i dugotrajan proizvod. Ugradnju  implantata planiramo na temelju CBCT snimki čeljusti i ortopana.  U slučaju nedovoljnog volumena kosti vršimo augmentaciju kosti. Koristimo minimalno invazivni pristup pri ugradnji implantata tako da su bolovi i otekline nakon ugradnje minimalni.
tnegulicImplantologija